องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร