หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน เรื่อง แผนการสร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 [ 12 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.กำแพงดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.2 ปี 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วงครึ่งปีแรก) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 5 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2