หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.กำแพงดิน [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉ.2 ปี 63 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ช่วงครึ่งปีแรก) [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 5 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศมาตรการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส [ 14 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2