หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19 ก.ย. 2562 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจาะจง   1 ส.ค. 2562 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1 ส.ค. 2562 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อเมนประปาสายสามง่าม -กำแพงดิน หมูที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 และถนนสายกำแพงดิน-คลองพันจอ หมู่ที่ 5 ถึงหมุที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 ก.ค. 2562 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกฮอล์และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ก.ค. 2562 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ก.ค. 2562 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ก.ค. 2562 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเซื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 ก.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 ก.ค. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 มิ.ย. 2562 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ สายหนองอ้อ้-ไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 บ้านกำแพงดิน  13 มิ.ย. 2562 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับ สายหนองแฝด หนองใหญ่ม.6บ้านคลองพันจอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิ.ย. 2562 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยนพพร หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาทู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 มิ.ย. 2562 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของอบต.กำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 พ.ค. 2562 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(สิ้นเปลือง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ค. 2562 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(วัสดุสิ้นเปลื้อง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 พ.ค. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16 พ.ค. 2562 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กำแพงดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ค. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนบ้านท่าแห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 พ.ค. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยเทพพัฒนา ม.9 บ้านหนองบัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พ.ค. 2562 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยร่วมใจพัฒนาม.9 บ้านหนองบัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พ.ค. 2562 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับสายรอบหนองรี ม.8 บ้านวังโป่งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พ.ค. 2562 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดทับซอยอำนวย ม.9 บ้านหนองบัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14 พ.ค. 2562 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย การถวายพระพรชัยมงคง เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พ.ค. 2562 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 พ.ค. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เม.ย. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22 เม.ย. 2562 26
  (1)     2      3   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66220 โทรศัพท์ : 056-039-767 โทรสาร : 056-039-767
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
จำนวนผู้เข้าชม 1,569,817 เริ่มนับ 14 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 099-999-9999