หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปี 62 ครั้งที่ 2 [ 24 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน พ.ศ. 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่ง อบต. กำแพงดิน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน อบต.กำแพงดิน [ 25 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ปี 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปี 62 (ครั้งที่ 2) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 62 (ครั้งที่ 2) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ปี 62 (ครั้งที่ 2) [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลพนักงานครู ปี 62 ครั้งที่ 2 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินปลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปี 62 ครั้งที่ 2 [ 24 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)