หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีสิ้นสุดงบประมาณ 2562 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปี 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)     2