หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
^_^ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ อบต.กำแพงดิน จ.พิจิตร :: ติดต่อสอบถาม ได้ที่ 056-039-767 ยินดีให้บริการค่ะ ^_^
 
 
ตำบลกำแพงดิน เป็นตำบลที่ตั้งมาตั้งแต่เดิม พร้อมกับการตั้งอำเภอสามง่าม ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลาง นับถือ ศาสนาพุทธมีวัดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอสามง่าม นอกจากนี้ประชากรในเขตตำบลกำแพงดินยังอยู่ ร่วมกันแบบพึงพาอาศัยกัน
 
มีวัด จำนวน 3 วัด

วัดวังปลาทู ตั้งอยู่ที่หมู่ 11

วัดวังโป่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 8

วัดไดน้ำเคี่ยว ตั้งอยู่ที่หมู่ 9
มีสำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง

สำนักสงฆ์จิตตวิเวการาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านท่าแห (อนุบาล – ประถมศึกษา
ปีที่ 6)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง